Salord Ripoll, Josefina

Salord Ripoll, Josefina

Membre corresponent

Institut Menorquí­ d’Estudis

Data d’entrada a la societat: 20 de maig de 2007
Correu electrònic: santcristofol38@terra.es

Publicacions

  • Els Filòlegs menorquins i l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2003.
  • Joan Ramis i Josep M. Quadrado: de la Il·lustració al Romanticisme. A cura de Maria Paredes i de Josefina Salord. (Palma de Mallorca) / Barcelona: Universitat de les Illes Balears, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General / Institut Menorquí d’Estudis / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.
  • Guàrdia, Josep Miquel. L’Illa de Menorca i altres articles. Edició i pròleg de Josefina Salord Ripoll. Maó: Institut Menorquí d’Estudis / Ajuntament d’Alaior, 1998.
  • Carta per Francesc Camps i Mercadal, el primer filòleg menorquí del Nou-cents. Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny (II). Barcelona: Universitat de Barcelona / Abadia de Montserrat, 1998, p. 265-274.
  • La Renaixença a Menorca: una història (gairebé) impossible. Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença. Barcelona: Curial, 1992, vol. 1, p. 107-119.
  • Francesc Camps i Mercadal / Francesc d’Albranca: coordenades històrico-culturals. Revista de Menorca (Maó), Any LXXXI (1990, Quart trimestre), p. 413-4.

Àmbits

 Història cultural i literatura menorquina del segle XVIII i XIX. Joan Ramis i Ramis, Josep M. Quadrado, Josep Miquel Guàrdia, Francesc Camps i Mercadal.