Junyent i Rafart, Josep († 1993)

Junyent i Rafart, Josep († 1993)

Membre numerari

Data d’entrada a la societat: 16 de novembre de 1991

Publicacions

  • Jaume Collell i Bancells: les campanyes patriòtico-religioses (1878-1888). Ausa, volum XIII, Núm. 122-123 (1989), p. 257-408.
  • Jaume Collell i Bancells: les campanyes patriòtico-religioses 1878-1888. Vic: Patronat d’Estudis Ausonencs, 1990.
  • Manuscrits verdaguerians de revelacions, exorcismes i visions. Barcelona: Barcino: 1994-2002, 2 vol: Conté: 1. Llibretes de visions de Teresa / [estudi preliminar per] Josep Junyent i Rafart. 2. Quaderns d’exorcismes / estudi introductori de Joan Bada; establiment del text d’Amadeu-J. Soberanas; apèndix codicològic Joan Santanach.

Àmbits

 Jaume Collell. Jacint Verdaguer. Església catalana del segle XIX.