Gallén Miret, Enric

Gallén Miret, Enric

Membre numerari

Data d’entrada a la societat: Setembre de 1995
Correu electrònic: enric.gallen@upf.edu

Publicacions

  • Guimerà i Vilanova, sainetistes. Notícia d’una recepció. Dins: Escalante i el teatre del segle xix. (Precedents i pervivència), edició a cura de Ferran Carbó, Ramon X. Rosselló i Josep-Lluís Sirera, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / PAM, València / Barcelona, 1997, p. 97-115.    
  • Notes sobre teatre i públic a la Barcelona modernista. Dins: B. Sansano (ed.), Actes del I Seminari d’història de l’espectacle teatral. […] 1993. Alacant: Universitat d’Alacant, Departament de Filologia Catalana / Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1997, p.109-123.
  • Estudi i edició de Narcís Oller: Memòries teatrals. Barcelona: La Magrana (Els Orígens), 2001, p. 7-50.
  • Guimerà i el Premi Nobel. Crònica provisional d’una candidatura. Dins: Professor Joaquim Molas. Memòria, Escriptura, Història. Vol. 1. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona (Col·lecció Homenatges, 19), 2003, p. 487-508.
  • Notícia sobre la recerca del teatre català del segle xix. Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, 13 (2005) [2007], p. 307-326.

Àmbits

 Teatre català. Literatura del segle XIX.