Verdaguer a l‘època > Bibliografia bàsica
Bibliografia bàsica
Obres completes

Jacint VERDAGUER. Prosa / Poemes llargs. Teatre / Poesia, 1 / Poesia, 2. A cura de Joaquim Molas i Isidor Cònsul. "Totes les obres", 1-4. Barcelona: Proa, 2003-2006.

Anteriors i històriques:
 • L’aplegada en set volums entre 1905 i 1908 per Toledano, López i Cia. i continuada a partir del tercer per Josep Agustí amb el títol d’Obres complertes.
 • L’"edició popular" d’Obres Completes de Jacinto Verdaguer, de la Ilustració Catalana, en 30 volums, sortits, sense indicació de data, entre 1913 i 1925.
 • La realitzada, en 10 volums (la guerra n’impedí la continuació), per la Llibreria Catalònia entre 1928 i 1936, que fou la primera amb l’ortografia normalitzada i presentada com a "edició definitiva".
 • La de l’Editorial Selecta, Obres completes de Jacint Verdaguer, a la Biblioteca Perenne, que sortí el 1943 [5a ed. el 1974].
Obres soltes

Edicions crítiques de la Societat Verdaguer i Eumo Editorial de Vic (OCESV).
 • Dos màrtirs de ma pàtria o siga Llucià i Marcià, a cura de Ricard Torrents, 1995 (OCESV, 1).
 • Montserrat II: Llegenda de Montserrat, a cura de Maur M. Boix (OCESV, 4**), 1997; 2004, 2a ed.
 • Sant Francesc, a cura d’Isidor Cònsul (OCESV, 15), 2001.
 • Pàtria, a cura de Ramon Pinyol (OCESV, 9), 2002.
 • L’Atlàntida, a cura de Pere Farrés, 2002 (OCESV, 2).
 • Montserrat I: Llegendari, cançons, odes, a cura de Maur M. Boix i Ramon Pinyol, 2004 (OCESV, 4*).
 • Barcelona. Textos per a un llibre, a cura de Francesc Codina (OCESV, 38), 2006.
Edicions crítiques de la Biblioteca Verdagueriana de l’Editorial Barcino (BV).
 • Escrits inèdits de Jacint Verdaguer. Vol. I: Narracions autobiogràfiques juvenils. Altres proses, a cura de Josep M. de Casacuberta (BV, 4), 1958.
 • Escrits inèdits de Jacint Verdaguer. Vol. II: Colom, a cura de Joan Torrent i Fàbregas (BV, 11), 1978.
 • Excursions i viatges, 3 vol., a cura de Narcís Garolera (BV, 18, 19 i 21), 1991-1992.
 • Rondalles, a cura d’Andreu Bosch i Rodoreda (BV, 20), 1992.
Altres edicions
 • Aires del Montseny, a cura de Narcís Garolera. Barcelona: Edicions de 1984, 2002.
 • Al cel, a cura de Narcís Garolera. Barcelona: Columna, 2003.
 • L’Atlàntida, a cura de Narcís Garolera. Barcelona: Quaderns Crema, 2002.
 • Canigó, a cura de Narcís Garolera. Barcelona: Quaderns Crema, 1995.
 • Canigó, a cura de Llorenç Soldevila. Barcelona: Proa, 2002.
 • Canigó, a cura de Josep Paré. Barcelona: Castellnou, 2003.
 • De Tànger a Sant Petersburg: excursions i viatges, a cura de Narcís Garolera. Barcelona: Tusquets, 2003.
 • Dietari d’un pelegrí a Terra Santa, a cura d’Alfred Sargatal. Barcelona: Laertes, 1983.
 • Dietari d’un pelegrí a Terra Santa, prefaci i notes de Ramon Pinyol. Barcelona: Proa, 1999.
 • En defensa pròpia, a cura d’Eduard Sanahuja, introducció de Jordi Virallonga, Alzira, Bromera, 1994.
 • En defensa pròpia, a cura de M. Lluïsa Plans. Barcelona: La Magrana, 1994.
 • En defensa pròpia, a cura de Narcís Garolera. Barcelona: Tusquets, 2002.
 • Flors del Calvari, a cura de Narcís Garolera. Barcelona: Columna, 1995.
 • Idil·lis i cants místics, a cura de Narcís Garolera. Barcelona: Columna, 2005.
 • Jovenívoles: poesies amatòries de joventut, a cura de Narcís Garolera. Cabrera de Mar: Galerada, 2006.
 • Montserrat. Llegendari, cançons, odes, a cura de Narcís Garolera. Barcelona: Edicions de 1984, 2003.
 • Pàtria, a cura de Narcís Garolera. Barcelona: Edicions de 1984, 2002.
 • Perles. L’Amic i l’Amat. Càntics de Ramon Llull posats en vers, a cura d’Enric Casasses i Agnès Prats. Barcelona: Nova Biblioteca Selecta, 2007.
 • La pomerola. Primera edició i estudi, a cura de Ricard Torrents. Dins: Verdaguer. Estudis i aproximacions. Vic: Eumo, 1995, 373-450.
 • Viatges, a cura de Narcís Garolera. Barcelona: Edicions 62, 1986.
Algunes antologies

 • Poesies, tria i pròleg de Carles Riba. Barcelona: Editorial Catalana, 1923. [Des de 1949, i amb el títol Antologia poètica, ha tingut diverses reedicions publicades per Selecta i recentment per Edicions 62].
 • Prosa antològica, selecció i pròleg de J. V. Foix. Barcelona: Selecta, 1952.
 • Llibre de lectura, pròleg i selecció d’Antoni Comas. Barcelona: Destino, 1969.
 • Antologia, a cura d’Isidor Cònsul. Barcelona: La Magrana, 1986.
 • Antologia poètica, edició, introducció, notes i activitats per Anton Carrera. Barcelona: Bruño, 1992.
 • Deu rutes literàries, a cura de Llorenç Soldevila. Argentona, L’Aixernador, 1992.
 • 150 aniversari. Jacint Verdaguer (1845-1995). Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1995.
 • Poesia i prosa, a cura de Ramon Pinyol. Barcelona: Pirene, 1995.
 • Verdaguer i Barcelona. Antologia, a cura de Francesc Codina i Ramon Pinyol. Barcelona: Ajuntament: Museu Verdaguer, 1995.
 • Selected Poems of Jacint Verdaguer, edició bilingüe català-anglès, tria, notes i traducció de Ronald Puppo, introducció de Ramon Pinyol i Torrents. Xicago i Londres, The University of Chicago Press, 2007.